توسل اهل سنت به ابوبکر

ملا عمر سربازی،عالم بزرگ اهل سنت می گوید:برای درد دندان این کلمات را نوشته و زیر دندان بدارد،صحت یابد! ابوبکر صدیق من الصادقین الابرار اکبر

برای دیدن عکس در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید