برای شیعه شرک،اما برای شما توحید؟؟

شیعه که بر خاک قبر حضرت محمد (ص) بوسه میزند شرک هست اما شما که عکس بن لادن را بوسه میزنید اشکال ندارد؟!!

برای دیدن عکس در اندازه واقعی،بر روی آن کلیک کنید