نهی عمر از متعه زنان(صیغه)+سند

در کتاب مسند احمد آمده:حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا عبد الرزاق أنا ابن جریج أخبرنی عطاء انه سمع جابر بن عبد الله وذکروا العزل فقال کنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا عبد الرزاق أنا ابن جریج قال عطاء حین قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وأبى بکر وعمر حتى إذا کان فی آخر خلافة عمر رضی الله عنه..عطا میگوید: وقتی جابر بن عبدالله از عمره برگشت. در منزلش نزد او رفتیم. مردم از برخی چیزها از او پرسیدند تا به متعه (صیغه) رسیدند. گفت: بله ما در زمان رسولخدا صلّی الله علیه و آله و سلم صیغه میکردیم، و همین طور در زمان ابوبکر و عمر. تا اینکه آخر خلافت عمر رسید [و او آنرا نهی کرد.] در پاورقی: اسناد این حدیث صحیح است.مسند احمد حنبل جلد 12 صفحه 67 حدیث 15013

برای دیدن عکس در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید