ابن تیمیة خط دهنده فکری وهابی ها اقرار می کند که میت مؤمن، می داند که چه کسی او را زیارت می کند و حتی اگر به او سلام کند پاسخش را می دهد

وسئل عن الأحیاء إذا زاروا الأموات هل یعلمون بزیارتهم ...فأجاب : الحمد لله نعم...وأما علم المیت بالحی إذا زاره وسلم علیه ففی حدیث إبن عباس قال قال رسول الله ( ما من أحد یمر بقبر أخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه إلا عرفه ورد علیه السلام ) قال إبن المبارک ثبت ذلک عن النبى وصححه عبد الحق صاحب الأحکام..سوال شده است از زندگانی که به زیارت مردگان می روند ، آیا مردگان از این زیارت شدن مطلع می شوند؟ابن تیمیه گفته:الحمدالله بله.و اما علم و فهم مرده نسبت به زنده ای که او را زیارت می کند و بر او سلام می فرستد ، پس در روایت ابن عباس آمده است که از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می گوید :( احدی نیست که از کنار قبر برادر مومنش که او را در دنیا می شناخته بگذرد و سلام بر او بفرستد مگر اینکه آن مومن مرده ، می فهمد و سلام بر او وارد می شود . ) ابن مبارک می گوید این روایت از جانب پیامبر ثابت می باشد و عبدالحق - صاحب کتاب الاحکام - این روایت را صحیح می داندحالا سؤال از وهابی ها:شماها اعتراف می کنید که توسل جایز هست ولی توسل به اموات شرک است چون آنها نه می فهمند و نه قدرتی دارند.بهانه شما را هم رهبرتان ابن تیمیه بر باد داد. دیگه چه بهانه ای برای تکفیر زیارت کنندگان و متوسلین دارید؟