معاویه شراب خوار+سند

احمد حنبل،امام اهل سنت،در کتاب خود،مسند،از بریده روایت کرده:حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا زید بن الحباب حدثنی حسین ثنا عبد الله بن بریدة قال : دخلت أنا وأبی على معاویة فأجلسنا على الفرش ثم أتینا بالطعام فأکلنا ثم أتینا بالشراب فشرب معاویة ثم ناول أبی ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله علیه و سلم .ترجمه حدیث : از ابن بریده روایت است : روزی با پدرم بریده بر معاویه وارد شدیم از ما احترام کرده و طعام آوردند و تناول کردیم و سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت : از روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را حرام کرده من به آن لب نزدم.مسند احمد بن حنبل - چاپ دارالکتب العلمیة - جلد 9 - کتاب مسند الانصار - حدیث بریدة الاسلمی - صفحه 399 و حدیث 23587

جهت مشاهده تصویر در اندازه واقعی،بر روی آن کلیک کنید