دست کشیدن به قبر و بوسیدن آن جایز است+سند

قابل توجه وهابیون،امام أحمد بن حنبل دست کشیدن به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و بوسیدن آن را جایز می دانست.و قد سئل احمد بن حنبل عن مس القبر النبوی و تقبیله فلم یر بذلک باسا.رواه عنه ولده عبدالله بن احمد.معجم شیوخ الذهبی ص73و العلل و معرفه الرجال ج2 شماره 3243

برای دیدن عکس در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید