هرکس بدون امام بمیرد،به مرگ جاهلیت مرده است+سند

حدثنا عبد الله حدثنی أبی ثنا أسود بن عامر انا أبو بکر عن عاصم عن أبی صالح عن معاویة قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة .رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:هر کس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت(مرگ کفر و شرک) مرده است.مسنداحمد حدیث16819

برای دیدن عکس در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید


امام اهل سنت در این زمان چه کسی است