نفاق صحابه +سند

عبدالله بن عمر می گفت:«کنّا نتّقی الکلام و الإنبساط إلى نسائنا على عهد النّبیّ صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم، هیبة أن ینزل فینا شیء، فلمّا توفّی النّبیّ صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم تکلّمنا و انبسطنا».محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح البخاری: ج 3، ص383، کتاب النکاح، باب الوصاة بالنساء.عبداللّه‏ بن عمر مى‏گوید: در زمان پیامبر اکرم از تندخویى، بدرفتارى و کوتاهى در حق همسرانمان مى‏ترسیدیم، زیرا ترس آن را داشتیم که در صورت بدرفتارى با همسرانمان، از سوى خداوند آیه ‏اى در شأن ما نازل شود، اما پس از رحلت پیامبر اکرم رفتار ما با همسرانمان تغییر کرد، (زیرا مطمئن بودیم آیه‏ اى نازل نخواهد شد).

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید

اهل سنت این نفاق صحابه را با عدالت آنها،چگونه جمع می کنید؟