عبدالرزاق صنعانی(استاد بخاری)، عمربن الخطاب را انوک ــ احمق ــ می داند+سند

ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت در سیر اعلام النبلاء ج9 ص 573 ـــ موسسه الرساله ـــ از عبدالرزاق صنعانی صاحب المصنف چنین نقل می کند:زید بن مبارک می گوید: نزد عبدالرزاق بودیم که حدیث مالک بن اوس خوانده شد تا به اینجا رسید که:عمر به عباس و علی(ع) خطاب کرده و گفت:اما تو ای عباس، آمده ایی که میراث پسر برادرت(یعنی نبی مکرم(ص) را مطالبه کنی و اما علی(ع) آمده، میراث همسرش را مطالبه کند.عبدالرزاق گفت:نگاه کنید این احمق ـــ یعنی عمربن الخطاب ـــ چگونه بی ادبانه تعبیر می کند و نمی گوید: رسول الله صل الله علیه و (آل) سلم

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید