هرکس امام نداشته باشد،مرگش مرگ جاهلی ست+سند

4573- أخبرنا أبو یعلى، قال: حدثنا محمد بن یزید بن رفاعة، قال: حدثنا أبو بکر بن عیاش، عن عاصم بن أبی النجود، عن أبی صالح عن معاویة قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: "من مات ولیس له إمام مات میتة جاهلیة..حدیث صحیح...رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.ابن حبان و شعیب أرنؤوط به صحت این حدیث اعتراف کرده اند.صحیح ابن حبان ج10ص434 حدیث4573

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید


ببخشید امام شما اهل سنت در این زمان کی هست؟