کتاب من مثل قرآن صحیح هست و بی نقص+سند

ابو محمد حسن بن علی خلف بربهاری یکی از بزرگان وهابیت درمورد کتاب خود،یعنی شرح السنه دچار توهم شده و کتاب خودش را همتراز قرآن میداند(مانند اهل سنت که صحیح بخاری را مثل قرآن صحیح میداند) و میگوید:هر کس سخنی بر خلاف آن چه در کتاب من آمده است بگوید، خدا را بر هیچ دینی نپرستیده و در واقع همه‌ی کتاب او را رد کرده است! چنان که اگر کسی به همه‌ی آن‌چه خدا نازل فرموده است، ایمان آورد و تنها در یک حرف تردید داشته باشد، در واقع همه‌ی آیات خدا را رد کرده و کافر شده است

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید