تناقض در مکتب اهل سنت+سند

سوید بن غفله از عمر بن خطاب نقل می کند که او گفت :الامام وان کان عبدا حبشیا ان ضربک فاصبر وان امرک بامر فاصبر وان حرمک فاصبر وان ظلمک فاصبر وان امرک بامر ینقص دینک فقل سمع وطاعة دمى دون دینى السنن الکبرى بیهقی، ج8، ص159 - المصنف ابن أبی شیبة الکوفی، ج7، ص737 – الدر المنثور سیوطی، ج2، ص177 – کنز العمال للمتقی الهندی، ج5، ص778  از حاکم اطاعت کن هرچند که برده حبشی باشد(کنایه از این که هر چند زشت و دارای نسب پستی باشد) اگر تو را زد صبر پیشه کن و اگه تو را امر کرد صبر پیشه کن و اگر تو را از چیزی محروم کرد باز صبر کن و اگر به تو ظلم کرد باز صبر کن و اگر تو را به کاری امر کرد که دینت در خطری افتد گوش به فرمان باش و بگو : چشم قربان جانم حفظ شود بهتر از این است که دینم حفظ شود!

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید

اگر قیام علیه حاکم حرام است آنچنان که عمر می گوید:پس چرا این وهابیون،کسانی که بر علیه حاکم سوریه قیام کرده اند را مجاهد فی سبیل الله می داند؟بالاخره شما دروغ می گویید یا عمر؟