نام گذاری فرزندان به نام"محمد" ممنوع است+سند

در منابع معتبر اهل سنت،از جمله عمده القاری شرح صحیح بخاری،آمده است که عمربن الخطاب دستور داد که کسی حق ندارد اسم فرزند خود را محمد ـــ ص ـــ بگذارد،و هرکس هم اسمش محمد هست،باید آنرا تغییر دهد...وکان عمر رضی الله تعالى عنه کتب إلى أهل الکوفة لا تسموا أحدا باسم نبی وأمر جماعة بالمدینة بتغییر أسماء أبنائهم المسمین بمحمد حتى ذکر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم فی ذلک فترکهم...عمر به اهل کوفه نامه نوشت که هیچ کس نامش را همنام پیامبر نگذارد و به مردم مدینه امر می کرد که هر کس نامش به نام محمد است باید نامش را تغییر بدهد.عمده القاری شرح صحیح بخاری ج15 ص54 دارالکتب العلیمه کتاب خمس

آقایان اهل سنت ،اسم این عمل جناب خلیفه را چه می توان گذاشت؟شما قضاوت کنید؟آیا میدانید که بنی امیه هم اجازه نمی دادند کسی نامش علی باشد و هربچه ایی که اسمش علی بود،او را می کشتند؟عمل بنی امیه و جناب عمربن الخطاب،نشان دهنده چه می تواند باشد؟