عبد الله بن مسعود یکی از صحابه و از قاریان بزرگ قرآن در زمان رسول الله،بر این عقیده بود که دو سوره ی انتهائی قرآن یعنی فلق و ناس، جزء قرآن نیست و این دو سوره را از مصحف خویش پاک کرده بود.وأخرج عبد الله بن أحمد فی زیادات المسند والطبرانی وابن مردویه من طریق الأعمش عن أبی إسحاق عن عبد الرحمن بن یزید النخعی قال کان عبد الله بن مسعود یحک المعوذتین من مصاحفه ویقول إنهما لیستا من القرآن أو من کتاب الله تعالى عمده القاری ج20ص16 .

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید