پشیمانی عائشه+سند

عن قیس ابی حازم قال قالت عائشه و کانت تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها مع رسول الله صلی الله علیه و اله و ابی بکر فقالت :انی احدثت بعد رسول الله صلی الله علیه و اله حدثا ادفنونی مع ازواجه فدفنت بالبقیع ( المستدرک علی الصحیحین ج4 ص7 )قیس ابو حازم می گوید عایشه با خود زمزمه ای داشت و می گفت که در خانه اش همراه رسول خدا دفن شود سپس گفت : من بعد از پیامبر حوادثی را افریدم مرا با دیگر زنان پیامبر در بقیع دفن کنید و او را در بقیع دفن کردند.
به نظر شما عایشه چه کار غلطی انجام داده بود که در اثر آن شرم میکرد در جوار رسول خدا دفن شود؟ آیا این پشیمانی جز جنگ با علی بن ابیطالب(ع)در جمل بود؟