عالم اهل سنت و فرشته+سند

نویسنده کتاب صفة الصفوة در شماره  341  شرح حال ابو المعالی الرجل الصالح به نقل از خودش می نویسد: وضع زندگی من در ماه رمضان بسیار سخت و مشقت بار شده بود که فقط با خوردن باقلا امرار معاش می کردم …بالاخره طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم تا به یکی از افراد فامیل مراجعه کنم و از وی کمک و مساعدت نمایم ، ناگهان احساس کردم پرنده ای روی شانه من نشست و گفت: ای ابوالمعالی من فلان فرشته هستم ، لازم نیست به کسی مراجعه کنی ما آنچه نیاز داشته باشی برایت فراهم می کنیم. 341 - أبو المعالی الرجل الصالح ساکن باب الطاق قال أبو الحسن بن مالان وکان ثقة حدثنی أبو المعالی الصالح قال ضاق بی الأمر فی رمضان حتى أکلت فیه ربعین باقلی فعزمت على المضی إلى رجل من ذوی قرابتی أطلب منه شیئا فنزل طائر فجلس على منکبی وقال یا أبا المعالی أنا الملک الفلانی لا تمض إلیه نحن نأتیک به فبکر الرجل إلى..صفة الصفوة  ابن الجوزی شماره341

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید

آیا اگر شیعیان در مورد یکی از امامان خود چنین چیزی می گفتند:نمی گفتند که شما درمورد امامان غلو می کنید؟