خدا می خندد و تعجب میکند+سند

ذهبی یکی از بزرگترین علمای مخالفین مطلب جالبی آورده که: من لم یقر بأن الله تعالى یعجب، ویضحک، وینزل کل لیلة إلى السماء الدنیا، فیقول: " من یسألنی فأعطیه " فهو زندیق کافر، یستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ولا یصلى علیه، ولا یدفن فی مقابر المسلمین.کسی که اقرار نکند بر اینکه خداوند متعال تعجب می کند و می خندند و هر شب از آسمان دنیا می آید و می گوید: آیا دعا کننده‌ای هست تا دعایش را به اجابت برسانم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست تا گناهش را ببخشم؟ پس همانا او زندیق و کافر است. توبه داده می شود. اگر توب کرد که هیچ اگر توبه نکرد باید گردن او را زد و نماز نیز بر او خوانده نمی شود و در مقبره مسلمین نیز دفن نمی شود..سیراعلام النبلا ج14ص396

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید